کاهش یافتن پرونده ساختمان نویسنده ابوبکر البغدادی

کاهش یافتن: پرونده ساختمان نویسنده ابوبکر البغدادی اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی ترامپ تعلیق تحریمهای کشور عزیزمان ایران را سه ماه دیگر تمدید کرد

به گزارش مهر، دونالد ترامپ مدیر جمهوری آمریکا تعلیق تحریمهای کشور عزیزمان ایران را بار دیگر تمدید کرد.

ترامپ تعلیق تحریمهای کشور عزیزمان ایران را سه ماه دیگر تمدید کرد

ترامپ تعلیق تحریمهای کشور عزیزمان ایران را سه ماه دیگر تمدید کرد

عبارات مهم : ایران

رئیس جمهوری آمریکا تعلیق تحریمهای کشور عزیزمان ایران را بار دیگر به مدت سه ماه تمدید کرد.

به گزارش مهر، دونالد ترامپ مدیر جمهوری آمریکا تعلیق تحریمهای کشور عزیزمان ایران را بار دیگر تمدید کرد.

ترامپ تعلیق تحریمهای کشور عزیزمان ایران را سه ماه دیگر تمدید کرد

او تعلیق تحریمها را جهت یک دوره سه ماهه دیگر تمدید کرد.

لازم به ذکر است مدیر جمهوری آمریکا باید هر سه ماه یکبار در خصوص تحریمهای کشور عزیزمان ایران و پایبندی کشور عزیزمان ایران به برجام به کنگره گزارش دهد.

به گزارش مهر، دونالد ترامپ مدیر جمهوری آمریکا تعلیق تحریمهای کشور عزیزمان ایران را بار دیگر تمدید کرد.

واژه های کلیدی: ایران | آمریکا | دونالد ترامپ | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs