کاهش یافتن پرونده ساختمان نویسنده ابوبکر البغدادی

کاهش یافتن: پرونده ساختمان نویسنده ابوبکر البغدادی اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار پزشکی معاینات تشخیصی سرطان تخمدان جهت همه زنان مهم نیست

بررسی نشان می‌دهد معاینات تشخیصی سرطان تخمدان جهت همه زنان ضرورت ندارد مگر آنهایی که در گروه‌های پرخطر قرار می‌گیرند.

معاینات تشخیصی سرطان تخمدان جهت همه زنان مهم نیست

معاینات تشخیصی سرطان تخمدان جهت همه زنان مهم نیست

عبارات مهم : جراحی

بررسی نشان می دهد معاینات تشخیصی سرطان تخمدان جهت همه زنان ضرورت ندارد مگر آنهایی که در گروه های پرخطر قرار می گیرند.

به گزارش ایسنا، در این بررسی متخصصان آمریکایی به مطالعه مجموعه وسیعی از تحقیقات پیشین پرداختند تا مشخص شود آیا معاینات تشخیصی سرطان تخمدان، خطر فوت و میر را در زنانی که سابقه وراثتی جهت مبتلا شدن به آن ندارند، کم کردن می دهد؟

به گفته این متخصصان بیش از ۶۰ درصد موارد مبتلا شدن به سرطان تخمدان زمانی تشخیص داده می شود که بیماری گسترش پیدا کرده هست. همچنین در گذشته تایید نشده است که انجام این معاینات بر قیمت فوت و میر تاثیر می گذارد. در حقیقت این مطالعات بر مضرات چنین معایناتی همچون نتیجه های اشتباه آن متمرکز بوده که منجر به عمل جراحی و پرسشها متعاقب آن می شود.

معاینات تشخیصی سرطان تخمدان جهت همه زنان مهم نیست

در این بررسی محققان به مطالعه روی فوائد و مضرات معاینات تشخیصی سرطان تخمدان در میان زنانی پرداختند که خطر مبتلا شدن به این سرطان در آنان میانگین است.

در این بررسی فاکتورهایی همچون فوت و میر ناشی از سرطان تخمدان، نتیجه های اشتباه آزمایشات، جراحی و پرسشها جراحی و تاثیرات روان شناختی معاینات و نتیجه های آن مورد توجه قرار داده شد و در نهایت مضرات و آسیب های ناشی از انجام این آزمایشات مانند جراحی غیرضروری در زنانی که سرطان نداشتند، مشاهده شد.

بررسی نشان می‌دهد معاینات تشخیصی سرطان تخمدان جهت همه زنان ضرورت ندارد مگر آنهایی که در گروه‌های پرخطر قرار می‌گیرند.

به گزارش مدیکال نیوزتودی، محققان آمریکایی بر اساس یافته های تازه نتیجه گرفتند مضرات و آسیب های بالقوه معاینات تشخیصی سرطان تخمدان از فوائد آن زیاد است و بنابر این انجام این آزمایشات تنها جهت گروه های پرخطر ضرورت دارد.

واژه های کلیدی: جراحی | مبتلا شدن | عمل جراحی | سرطان تخمدان | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs